Hoofdsponsoren


Historie VC Fleringen

Historie

Historie VC Fleringen 1968

Als het enige dorp in de gemeente Tubbergen kende Fleringen in de midden jaren zestig van de vorige eeuw nog geen voetbalvereniging. In de zomervakantie van 1966 speelt een jeugdelftal uit Fleringen dan tegen Reutum. Deze jeugd traint in ‘Klaas Bos’ en op een veldje bij het kerkhof. Ook zijn een handvol inwoners lid van de buurtverenigingen de Tukkers en vv Reutum. In deze tijd wordt er overigens op menige school wild gevoetbald. Middels zelfgemaakte affiches in café Foks worden de wedstrijden aangekondigd. Op een zondagmorgen, begin september 1967, ziet Jan de Rooy toenmalig hoofdonderwijzer van de basisschool in Fleringen bij een bezoek aan zijn buurman Foks zo’n affiche met daarop een elftalfoto hangen. Hij gaat naar huis en schrijft een brief naar de sportraad van de gemeente Tubbergen waarin hij melding maakt van het feit dat Fleringen een eigen voetbalvereniging wenst op te richten. Bovendien verzoekt hij de thuiswedstrijden in Tubbergen op het sportcomplex van TVC te mogen spelen. Een nog op te richten vereniging is immers niet in staat uit financieel oogpunt al voetbalvelden aan te leggen laat staan te kopen. De sportraad antwoordt dat men zeer positief tegenover de plannen staat maar dat Fleringen eerst maar eens moet bewijzen dat men inderdaad een vereniging wil oprichten.

 

De volgende zet van de Rooy is het vormen van een comité van voorbereiding. Jan Sauer, Bernard Kamphuis, Jan Booyink en Jos Morskieft tonen zich bereid om in dit comité zitting te nemen. Gezamenlijk stelt men een enquête formulier op om de mening van de ingezetenen van Fleringen omtrent een mogelijke oprichting van een vereniging te peilen. Het enquête formulier bevat vragen over al of niet voor oprichting zijn en of men donateur wenst te worden. Bovendien heeft men de mogelijkheid om zich direct als lid aan te melden en kan men reeds een naam voor de op te richten vereniging te bedenken. Aan alle toenmalige 112 gezinnen wordt het formulier door het comité persoonlijk aangeboden. Liefst 93 gezinnen, 83,7%,  zijn voor oprichting terwijl 77 gezinnen zich bereid tonen donateur te worden. Bovendien melden zich direct 63 actieve leden aan. De uitslag van de enquête is voor het comité aanleiding om op de ingeslagen weg voort te gaan. Er wordt een vergadering uitgeschreven. Deze wordt op donderdagavond 14 september 1967 in café Foks gehouden. De opkomst is groot. Ruim 80 % van de gezinnen is vertegenwoordigd. De  heer de Rooy leidt de vergadering terwijl Bernard Kamphuis als notulist optreedt. Op de vergadering blijkt eens te meer de grote eensgezindheid van de aanwezigen om tot oprichting te komen. De vergadering is ook van mening dat er ook in Fleringen gevoetbald dient te worden. Er mag niet naar Tubbergen uitgeweken worden. Door diverse inwoners worden terreinen aangeboden waarop gespeeld zou kunnen worden. De Fleringse zakenlieden Tasche, Poppink en Pots zijn bereid materialen tegen inkoopsprijs ter beschikking te stellen. Op deze avond wordt ook een voorlopig bestuur gekozen. De heren Jan de Rooy (waarnemend secretaris), Jan Sauer (waarnemend penningmeester), Jan Meen en Gait Kotte nemen hierin zitting. Dan worden de leden opnieuw bijeen geroepen die zich als voorlopig lid hebben aangemeld. Deze vergadering wordt op zondag 7 januari 1968 in café Foks gehouden. Op de agenda staan o.a. het vaststellen van een verenigingsnaam, de clubkleuren, keuze van het speelterrein, een clubhuis en als belangrijkste punt de definitieve oprichting. De vergadering begint na de hoogmis om elf uur. Er zijn meer dan 100 belangstellenden aanwezig. Na veel heen en weer gepraat en heftige discussies komt uiteindelijk ‘Voetbalclub Fleringen 1968’ als verenigingsnaam uit de bus. Rood en wit worden de clubkleuren wat zich uit in een rood shirt met diagonale witte streep van linker schouder naar rechter heup, witte broek en rode kousen met witte manchet.

 

Het door Gait Kotte aangeboden weiland, op pakweg 1500 meter buiten de bebouwde kom van Fleringen wordt het eerste speelveld van de vereniging. Het terrein met een totale grootte van 2,4 ha wordt tegen een vergoeding van f 500,- per jaar van Kotte Gait gehuurd. Café Foks komt als clubhuis uit de bus. Penningmeester Jan Sauer somt op de vergadering de bedragen op die voor het opstarten van de club nodig zijn. In dit bedrag is inbegrepen een kleedkamer, krijtmachine, grasmachine en afrastering. Om aan het bedrag te komen kiest men voor een huis aan huis collecte. Bernard Konink en Kotte Gait nemen deze klus op zich. Er is dan ook reeds besloten te starten met 2 seniorenteams en een juniorenteam in de competitie. Aan het eind van de vergadering feliciteert pastoor Tutert de gemeenschap en hoopt op een prettige samenwerking. Tevens biedt hij aan geestelijke bijstand te verlenen waar nodig. ‘U moet echter niet verlangen dat ik bij elke wedstrijd aanwezig ben’, laat hij optekenen.

 

Op de eerste ledenvergadering wordt begin februari bekend gemaakt dat Sjaak Hulshof de eerste voetbaltrainer van VCFleringen 1968 wordt. Tegen een vergoeding van f 500,- per jaar zal hij trachten de Fleringers de kneepjes van het vak bij te brengen. Jos Morskieft wordt junioren trainer. Fleringen staat nu in de startblokken om aan de competitie deel te nemen. In april speelt Fleringen voor het eerst een vriendschappelijke wedstrijd thuis met een team dat bestaat uit eerste en twee elftal spelers. Er wordt met 0-1 verloren van Manderveen 1.

GS (gedeputeerde Staten) heeft dan nog altijd geen vergunning verstrekt voor een clubgebouw. Er leidt slechts een karrenspoor naar het speelterrein. De gemeente toont zich bereid het spoor te egaliseren met een wegenschaaf. Op 18 juni 1968 ontvangt Fleringen dan toch de vereiste vergunning voor de bouw van een minuscuul scheidsrechters kleedkamertje, 2 kleedkamers en een kleine berging. Het gebouw en de kleedkamers worden uiterst sober gebouwd en ingericht. Naast 2 douches worden voetbaden gemaakt in de kleedkamers. Het gebouw is 12 bij 6 meter. In de tussen tijd wordt het weiland van Kotte Gait geëgaliseerd en ingezaaid. Op 15 juli wordt het houten gebouw geplaatst. De leden graven eigenhandig een grote sleuf van 90 cm diep en 220 meter lang richting Haarlefertsweg voor water- en stroomvoorziening. Van een vijftal grasmachines wordt één machine gemaakt en Jan Meen en Bertie Kemerink maaien twee keer in de week het gras.

 

Op 8 en 9 september is het dan zover. De eerste competitiewedstrijden staan op het program. VC Fleringen speelt met 1-1 gelijk thuis tegen De Lutte. Gerard Spijker scoort het eerste competitie doelpunt voor Fleringen. De Fleringers spelen in de volgende opstelling: op doel Bennie Timmers, achter Bertus oude Lansink, Bertie Kemerink, Sjaak Hulshof en Fons Morskieft. Midden: Jan Booyink en Gerard Spijker. Voor: Ben Konink, Jan oude Lansink, Jan Stopel en Jan Leferink. Leider is Willy Kemerink.

Op 17 augustus 1968 ontvangt vcFleringen de koninklijke goedkeuring van de KNVB. De totale oprichtingskosten bedroegen f14.717,- waarvan de bevolking f7100,- opbracht. Het verschil wordt als startsubsidie aangevraagd bij de gemeente Tubbergen. De gemeente antwoordt echter dat geen enkele club subsidie gehad heeft tot dusver en bovendien de velden dan eigendom van de gemeente zouden moeten zijn. Het college wil zich wel garant stellen voor de rente die de club moet betalen voor de lening die nodig is. Op 19 januari 1969 wordt de contributie voor de senioren dan ook verhoogd met f5,- per maand vanwege de benarde financiële positie. De leden gaan zonder morren akkoord. Gait Kotte en Bernard Konink trekken zich dan terug uit het bestuur en Hennie Booyink en Jos Morskieft komen in het bestuur. De vereniging heeft dan 107 leden. Na erg veel gekissebis verleent de gemeente uiteindelijk toch f7000,- subsidie op 10 april 1970. De aspiranten winnen dan de finale van het gemeentelijk kampioenschap door de Tukkers met 2-1 te verslaan. In juni beginnen de leden met het draineren van het tweede speelveld en de oefenhoek. Bovendien worden in september 1979 lichtmasten geplaatst om het trainingsveld. De lichtkwaliteit  is naar huidige maatstaven allerbelabberdst. Bovendien komt het nog al eens voor dat na een regenbui de verlichting het helemaal laat afweten. Op eigen initiatief wordt begonnen met het verharden van de toegangsweg naar sportcomplex. Zware asfaltbrokken afkomstig van de te renoveren viersprong in Fleringen worden door de firma Reef in de zandweg gestort. Met man en macht proberen de leden er een enigszins berijdbare weg van te maken. Het kost bloed zweet en tranen om de asfalt in kleinere brokstukken te verdelen en zelfs de hoofdonderwijzer helpt een zaterdagmorgen mee waarna hij de daarop volgende week thuis zit en niet meer in staat is om te werken. Er wordt een beroep gedaan op de gemeente om bij de werkzaamheden te assisteren. De gemeente geeft aan niet behulpzaam te zijn omdat de vereniging eigenhandig de brokstukken heeft laten storten ondanks een gemeentelijke waarschuwing. Het lukt de clubleden echter uiteindelijk toch om de klus te klaren al kan die het predicaat verhard amper voeren. Op de jaarvergadering 1977 noemt de voorzitter van vc Fleringen de toestand van de kleedkamers hopeloos. Zicht op verbetering is er nog altijd niet omdat de grond en speelvelden nog steeds eigendom zijn van Kotte Gait. Op 7 januari 1978 viert VCFleringen het 10 jarige bestaan in café Foks. Er zijn ruim 250 aanwezigen die genieten een perfect georganiseerde avond.

 

Op 3 april 1978 komt de heugelijke mededeling dat de gemeente er in geslaagd is het complex in eigendom te verkrijgen. Dat opent de weg naar een subsidie voor een nieuw complex. Er wordt op 29 juni 1978 besloten in een ledenvergadering dat er nieuw gebouwd wordt. De Nederlandse Sportfederatie draagt f 35.000,- bij aan de kosten en middels een huis aan huis actie wordt f 22.000,- opgehaald. En ook wordt er nog een grote loterij gehouden om de kas te spekken. Op zaterdag 14 juni 1980 opent wethouder Weersink het nieuwe clubgebouw samen met Luuk Lokotte het jongste lid van de club. De plaatselijke fanfare Levenslust zorgt voor de muzikale omlijsting. Tijdens de opening brengt wethouder Weersink een mooi presentje mee. Hij belooft dat de toegangsweg voor de winter geasfalteerd zal worden en hij houdt woord. Eind september is de weg geasfalteerd. De leden weten dan weer in no time 25.000 klinkers te leggen voor een goede parkeerplaats. Dan wordt er eind september ook nog eens een nieuwe verlichting geplaatst. Het kon niet op in 1980. De totale kosten bedroegen f 23.000,- en op dat moment beschikt vc Fleringen dan ook over een mooi sportcomplex met een fraaie kantine waarop men trots kan zijn. De kantine werd met veel eigen leden uit de grond gestampt. In 2018 bestaat de club 50 jaar en heeft vc Fleringen een prachtig jubileumjaar gekend met vele activiteiten. Ook heeft het complex in Fleringen opnieuw een fraaie renovatie ondergaan en beschikt Fleringen over een fantastisch complex waar ook clubs als Heracles en FC Twente graag te gast waren. De velden zijn in 2018 opnieuw aangelegd. Een kunstgrasveld en een prachtig aangelegd terras maken daarvan nu ook deel uit. De kosten bedroegen € 300.000,- en ook nu hebben de eigen leden opnieuw vele werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Een club waar de Fleringers na 50 jaar trots op kunnen zijn en die ook sportief haar plek heeft gevonden en meetelt in onze gemeente.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑